Uitslagen ZLF 2015 Montfort


Uitslagen van het Zuid-Limburgs Federatiefeest 2015 te Montfort op 19 juli 2015. Uitslagen zijn hieronder te downloaden in PDF, alsook te doorzoeken in onderstaande tabel.

PDF: Uitslagen ZLF 2015 Montfort PDF

 

ExercitieOnderdeelOptochtnummerVerenigingNaamPunten
1BESTE HOUDING OPTOCHT
Nieuwe Exercitie
Ere pr.28St. Salvius, Limbricht190
1e pr. nl.32St. Sebastiaan, Schimmert190
2e pr. nl.22St. Joseph, Buchten190
3e pr. nl.24St. Petrus & Paulus, Susteren188
4e pr. nl.21St. Remigius, Meerssen188
5e pr. nl.31St. Rochus, Stevensweert186
Oude Exercitie
Ere pr.48St. Hubertus, Ubachsberg193
1e pr.38St. Joseph, Vijlen190
2e pr. nl.54St. Maternus, Wijlré189
3e pr. nl.55St. Sebastianus, Klimmen189
4e pr.50St. Gertrudis, Amstenrade188
5e pr. nl.29St. Sebastianus, Mheer187
2BESTE DEFILÉ
Nieuwe Exercitie
Ere pr.14St. Willibrordus, Obbicht182
1e pr. nl.28St. Salvius, Limbricht182
2e pr.22St. Joseph, Buchten181
3e pr.43St. Stephanus, Dieteren179
4e pr. nl.1Wilhelmina, Hingen178
5e pr. nl.32St. Sebastiaan, Schimmert178
Oude Exercitie
Ere pr.48St. Hubertus, Ubachsberg185
1e pr.20St. Sebastianus, Eys184
2e pr. nl.41St. Sebastianus, Voerendaal181
3e pr. nl.55St. Sebastianus, Klimmen181
4e pr. nl.54St. Maternus, Wijlré181
5e pr.38St. Joseph, Vijlen180
3MOOISTE GEHEEL
Nieuwe Exercitie
Ere pr.22St. Joseph, Buchten188
1e pr.1Wilhelmina, Hingen185
2e pr.24St. Petrus & Paulus, Susteren184
3e pr. nl.34St. Joris, St. Joost183
Oude Exercitie
Ere pr.48St. Hubertus, Ubachsberg189
1e pr.36St. Paulus, Epen185
2e pr. nl.50St. Gertrudis, Amstenrade183
3e pr. nl.20St. Sebastianus, Eys183
4MOOISTE UNIFORM
Ere pr.45St. Sebastianus, Margraten188
1e pr.55St. Sebastianus, Klimmen187
2e pr. nl.48St. Hubertus, Ubachsberg185
3e pr. nl.32St. Sebastiaan, Schimmert185
5BESTE VAANDELDRAGER
Nieuwe Exercitie
Ere pr.28St. Salvius, Limbricht182
1e pr.14St. Willibrordus, Obbicht179
2e pr. nl.3St. Rosa, Sittard178
3e pr. nl.24St. Petrus & Paulus, Susteren178
4e pr. nl.32St. Sebastiaan, Schimmert177
Oude Exercitie
Ere pr.20St. Sebastianus, Eys188
1e pr.48St. Hubertus, Ubachsberg179
2e pr.54St. Maternus, Wijlré178
3e pr.23St. Mauritius, Strucht177
4e pr.5St. Lambertus, Oirsbeek175
6MOOISTE BORDJESDRAGER
Nieuwe Exercitie
Ere pr.28St. Salvius, Limbricht192
1e pr.1Wilhelmina, Hingen188
2e pr. nl.14St. Willibrordus, Obbicht186
3e pr. nl.9St. Hubertus, Nattenhoven186
4e pr. nl.44St. Barbara, Meerssen186
Oude Exercitie
Ere pr.49St. Martinus, Houthem St. Gerlach189
1e pr. nl.50St. Gertrudis, Amstenrade186
2e pr. nl.48St. Hubertus, Ubachsberg186
3e pr. nl.54St. Maternus, Wijlré186
4e pr. nl.20St. Sebastianus, Eys186
7MOOISTE KEIZERPAAR IN UNIFORM
1e pr.27St. Gregorius de Grote, Brunssum187
2e pr.6St. Laurentius, Spaubeek184
3e pr.30St. Nicolaas, Susteren183
8MOOISTE KEIZERPAAR IN JAQUET
1e pr.29St. Sebastianus, Mheer184
9MOOISTE KEIZER IN UNIFORM
1e pr.39HH. Marcellinus & Petrus, Geleen190
11MOOISTE KEIZERIN
1e pr.27St. Gregorius de Grote, Brunssum189
2e pr.29St. Sebastianus, Mheer187
3e pr.6St. Laurentius, Spaubeek185
12MOOISTE KONINGSPAAR IN UNIFORM
1e pr.36St. Paulus, Epen188
2e pr.37St. Michael, Doenrade187
3e pr.1Wilhelmina, Hingen185
4e pr. nl.21St. Remigius, Meerssen182
5e pr. nl.11Eendracht, Grevenbicht182
13MOOISTE KONINGSPAAR IN JAQUET
1e pr.45St. Sebastianus, Margraten189
2e pr.48St. Hubertus, Ubachsberg188
14MOOISTE KONING IN UNIFORM
1e pr.40St. Martinus, Born180
16MOOISTE KONINGIN
1e pr.36St. Paulus, Epen191
2e pr. nl.37St. Michael, Doenrade188
3e pr. nl.48St. Hubertus, Ubachsberg188
4e pr.21St. Remigius, Meerssen187
5e pr.49St. Martinus, Houthem St. Gerlach185
17MOOISTE GENERAAL
1e pr. nl.53St. Jan, Nieuwstadt179
2e pr. nl.20St. Sebastianus, Eys179
18MODELSTE GENERAAL
1e pr.41St. Sebastianus, Voerendaal189
2e pr.48St. Hubertus, Ubachsberg188
19BESTE BIELEMANGROEP
1e pr.28St. Salvius, Limbricht187
2e pr. nl.55St. Sebastianus, Klimmen186
20BESTE SAPPEURGROEP
1e pr.5St. Lambertus, Oirsbeek185
21BESTE MARKETENSTERGROEP
1e pr.45St. Sebastianus, Margraten186
2e pr. nl.29St. Sebastianus, Mheer185
3e pr. nl.39HH. Marcellinus & Petrus, Geleen185
4e pr. nl.48St. Hubertus, Ubachsberg184
5e pr. nl.6St. Laurentius, Spaubeek184
22BESTE OUDE EXERCITIE
1e pr.5St. Lambertus, Oirsbeek1848
2e pr.20St. Sebastianus, Eys1841
23BESTE NIEUWE EXERCITIE
1e pr.22St. Joseph, Buchten3730
2e pr.28St. Salvius, Limbricht3685
24BESTE LINKER GUIDE
1e pr. nl.20St. Sebastianus, Eys188
2e pr. nl.5St. Lambertus, Oirsbeek188
25BESTE RECHTER GUIDE
1e pr.5St. Lambertus, Oirsbeek190
2e pr.36St. Paulus, Epen189
26BESTE COMMANDANT OUDE EXERCITIE
1e pr.5St. Lambertus, Oirsbeek778
2e pr.20St. Sebastianus, Eys755
27BESTE COMMANDANT NIEUWE EXERCITIE
1e pr.22St. Joseph, Buchten193
2e pr.28St. Salvius, Limbricht192
28BESTE BIELEMANNENGROEP ONDER DE 16 JAAR
1e pr.26St. Sebastianus, Puth174
32MUZIEK 3e-DIVISIE TAMBOERKORPSEN
1e pr.42St. Johannes & Clemens, Merkelbeek85.22
33MUZIEK 4e-DIVISIE TAMBOERKORPSEN
1e pr.40St. Martinus, Born83.35
35MUZIEK 1e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
1e pr.28St. Salvius, Limbricht90.6
2e pr.48St. Hubertus, Ubachsberg85.63
36MUZIEK 2e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
1e pr.54St. Maternus, Wijlré83.25
37MUZIEK 3e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
1e pr.36St. Paulus, Epen85.57
2e pr.20St. Sebastianus, Eys83.75
38MUZIEK 4e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
1e pr.29St. Sebastianus, Mheer80.9
41MUZIEK 2e-DIVISIE FLUIT- & TAMBOERKORPSEN
1e pr.24St. Petrus & Paulus, Susteren87.95
42MUZIEK 3e-DIVISIE FLUIT- & TAMBOERKORPSEN
1e pr.14St. Willibrordus, Obbicht82.25
43MUZIEK 4e-DIVISIE FLUIT- & TAMBOERKORPSEN
1e pr.1Wilhelmina, Hingen83.53
46BESTE TAMBOER-MAJOOR 1e-DIVISIE
1e pr.28St. Salvius, Limbricht90
2e pr.48St. Hubertus, Ubachsberg88
47BESTE TAMBOER-MAJOOR 2e-DIVISIE
1e pr.24St. Petrus & Paulus, Susteren87.1
2e pr.38St. Joseph, Vijlen84.2
48BESTE TAMBOER-MAJOOR 3e-DIVISIE
1e pr.42St. Johannes & Clemens, Merkelbeek88.5
2e pr.36St. Paulus, Epen84.6
49BESTE TAMBOER-MAJOOR 4e-DIVISIE
1e pr.29St. Sebastianus, Mheer83.1
51SOLISTEN 1e-DIVISIE TAMBOERS
1e pr.40St. Martinus, BornBram Deuss872
52SOLISTEN 2e-DIVISIE TAMBOERS
1e pr.2St. Martinus, VaesradeLuc Willems856
53SOLISTEN 3e-DIVISIE TAMBOERS
1e pr.1Wilhelmina, HingenSem van Neer836
2e pr.39HH. Marcellinus & Petrus, GeleenRyanne Nieste832
54SOLISTEN 4e-DIVISIE TAMBOERS
1e pr.51St. Martinus, LinneVincent Thijssen878
55SOLISTEN 5e-DIVISIE TAMBOERS
1e pr.42St. Johannes & Clemens, MerkelbeekLuc Sparidans871
2e pr.53St. Jan, NieuwstadtKenny Meissen855
3e pr.14St. Willibrordus, ObbichtLuca Heynis853
56SOLISTEN JEUGD-DIVISIE TAMBOERS
1e pr.6St. Laurentius, SpaubeekDominique Ritterbeeks879
2e pr.49St. Martinus, Houthem St. GerlachMax Backus850
3e pr. nl.49St. Martinus, Houthem St. GerlachNiek Ruiter836
4e pr. nl.22St. Joseph, BuchtenMart Tholen836
59SOLISTEN 3e-DIVISIE KLAROENBLAZERS
1e pr.39HH. Marcellinus & Petrus, GeleenInge Peil815
60SOLISTEN 4e-DIVISIE KLAROENBLAZERS
1e pr.48St. Hubertus, UbachsbergRuud Conjaerts850
61SOLISTEN 5e-DIVISIE KLAROENBLAZERS
1e pr.10St. Sebastianus, MechelenKyara Lindelauf827
62SOLISTEN JEUGD-DIVISIE KLAROENBLAZERS
1e pr.50St. Gertrudis, AmstenradeTuur van Kan824
66SOLISTEN 4e-DIVISIE FLUITISTEN
1e pr.53St. Jan, NieuwstadtMegan Meissen854
67SOLISTEN 5e-DIVISIE FLUITISTEN
1e pr.24St. Petrus & Paulus, SusterenVera Claessen850
68SOLISTEN JEUGD-DIVISIE FLUITISTEN
1e pr.14St. Willibrordus, ObbichtMarike de Jong853
2e pr.34St. Joris, St. JoostTara Vergoossen850
99HOOGSTE PUNTEN HOUDING OPT.+DEFILE+SCHIETEN
1e pr.48St. Hubertus, Ubachsberg300