Uitslagen ZLF 2018 Nieuwstadt


UITSLAGEN ZLF 15-7-2018 TE NIEUWSTADTVERSIE 2
Wedstrijd 1A: Beste houding optocht OEtotaal
Ere53Strucht – Sint Mauritius375
1e29Oirsbeek – Sint Lambertus374
2de2Vijlen – Sint Joseph372
3de42Spaubeek – Sint Laurentius371
4de37Ubachsberg – Sint Hubertus367NL
5de18Wijlre – Sint Maternus367NL
19Voerendaal – Sint Sebastianus363
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis363
4Epen – Sint Paulus362
52Vaesrade – Sint Martinus361
13Brunssum – Sint Gregorius de Grote357
41Margraten – Sint Sebastianus357
14Mheer – Sint Sebastianus356
31Klimmen – Sint Sebastianus356
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens355
33Eys – Sint Sebastianus354
39Mechelen – Sint Sebastianus351
48Schaesberg – Sint Hubertus350
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus348
16Heerlerheide – Sint Sebastiaan340
51Vaals – St. Paulus340
43Stein – Sint Joseph337
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele335
30Schinnen – Sint Sebastianus330
9Sint Geertruid – Sint Joseph329
38Puth – Sint Sebastianus327
54Simpelveld – Sint George319
Wedstrijd 1A: Beste houding optocht NE
Ere20Montfort – Sint Urbanus374
1e35Schimmert – Sint Sebastiaan369
2de28Obbicht – Sint Willibrordus367
3de15Buchten – Sint Joseph366NL
4de22Hingen – Schutterij Wilhelmina366NL
5de44Limbricht – Schutterij Sint Salvius365
1Susteren – Sint Petrus & Paulus361
50Broeksittard – Sint Lambertus355
46Dieteren – Sint Stephanus353
8Doenrade – Sint Michaël348
36Grevenbicht – Eendracht342
24Holtum – Sint Martinus341
7Sint Joost – Sint Joris340
3Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus339
12Grevenbicht – Heilig Kruis338
25Slek-Echt – Sint Antonius335
34Born – Sint Martinus334
10Stevensweert – St. Rochus333
27Nattenhoven – Sint Hubertus332
17Linne – Sint Martinus331
21Meerssen – Sint Remigius331
23Sittard – Sint Rosa330
11Sweikhuizen – Sint Joseph329
32Illikhoven – St. Gregorius328
49Meerssen – Sint Barbara327
Westrijd 2A: Beste Defile OE
Ere37Ubachsberg – Sint Hubertus318
1e18Wijlre – Sint Maternus316
2de52Vaesrade – Sint Martinus308NL
3de39Mechelen – Sint Sebastianus308NL
4de33Eys – Sint Sebastianus306
5de13Brunssum – Sint Gregorius de Grote304
19Voerendaal – Sint Sebastianus302
4Epen – Sint Paulus299
14Mheer – Sint Sebastianus298
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis297
53Strucht – Sint Mauritius297
31Klimmen – Sint Sebastianus296
29Oirsbeek – Sint Lambertus295
43Stein – Sint Joseph294
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens293
41Margraten – Sint Sebastianus290
2Vijlen – Sint Joseph288
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus288
42Spaubeek – Sint Laurentius288
51Vaals – St. Paulus288
16Heerlerheide – Sint Sebastiaan281
54Simpelveld – Sint George281
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele277
48Schaesberg – Sint Hubertus264
30Schinnen – Sint Sebastianus258
9Sint Geertruid – Sint Joseph243
38Puth – Sint Sebastianus239
Westrijd 2B: Beste Defile NE
Ere20Montfort – Sint Urbanus336
1e15Buchten – Sint Joseph332NL
2de28Obbicht – Sint Willibrordus322NL
3de22Hingen – Schutterij Wilhelmina321
4de46Dieteren – Sint Stephanus318
5de44Limbricht – Schutterij Sint Salvius316
35Schimmert – Sint Sebastiaan311
36Grevenbicht – Eendracht308
24Holtum – Sint Martinus307
50Broeksittard – Sint Lambertus307
1Susteren – Sint Petrus & Paulus302
12Grevenbicht – Heilig Kruis300
21Meerssen – Sint Remigius299
34Born – Sint Martinus293
7Sint Joost – Sint Joris290
8Doenrade – Sint Michaël289
17Linne – Sint Martinus288
49Meerssen – Sint Barbara283
25Slek-Echt – Sint Antonius282
10Stevensweert – St. Rochus281
23Sittard – Sint Rosa281
32Illikhoven – St. Gregorius281
3Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus275
27Nattenhoven – Sint Hubertus275
11Sweikhuizen – Sint Joseph256
Dagwinnaar Beste Houding optocht + Beste Defile + Schieten
20Montfort – Sint Urbanus
Wedstrijd 3: Mooiste geheel OE
Ere37Ubachsberg – Sint Hubertus369
1ste29Oirsbeek – Sint Lambertus367NL
2de52Vaesrade – Sint Martinus367NL
3de18Wijlre – Sint Maternus365
2Vijlen – Sint Joseph363
13Brunssum – Sint Gregorius de Grote363
31Klimmen – Sint Sebastianus362
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis362
53Strucht – Sint Mauritius362
14Mheer – Sint Sebastianus361
33Eys – Sint Sebastianus361
41Margraten – Sint Sebastianus360
42Spaubeek – Sint Laurentius359
19Voerendaal – Sint Sebastianus357
48Schaesberg – Sint Hubertus356
4Epen – Sint Paulus354
43Stein – Sint Joseph354
16Heerlerheide – Sint Sebastiaan353
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus352
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens351
30Schinnen – Sint Sebastianus349
54Simpelveld – Sint George347
39Mechelen – Sint Sebastianus346
38Puth – Sint Sebastianus339
51Vaals – St. Paulus339
9Sint Geertruid – Sint Joseph338
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele322
Wedstrijd 3B: Mooiste geheel NE
Ere20Montfort – Sint Urbanus372
1ste44Limbricht – Schutterij Sint Salvius369
2de22Hingen – Schutterij Wilhelmina367NL
3de36Grevenbicht – Eendracht367NL
15Buchten – Sint Joseph365
1Susteren – Sint Petrus & Paulus364
28Obbicht – Sint Willibrordus364
35Schimmert – Sint Sebastiaan364
46Dieteren – Sint Stephanus364
10Stevensweert – St. Rochus354
50Broeksittard – Sint Lambertus353
7Sint Joost – Sint Joris352
21Meerssen – Sint Remigius352
23Sittard – Sint Rosa352
25Slek-Echt – Sint Antonius351
8Doenrade – Sint Michaël350
12Grevenbicht – Heilig Kruis350
24Holtum – Sint Martinus350
17Linne – Sint Martinus349
3Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus348
32Illikhoven – St. Gregorius348
34Born – Sint Martinus347
49Meerssen – Sint Barbara330
27Nattenhoven – Sint Hubertus328
11Sweikhuizen – Sint Joseph325
Wedstrijd 4: Mooiste Uniform
Ere53Strucht – Sint Mauritius380
1ste35Schimmert – Sint Sebastiaan376
2de52Vaesrade – Sint Martinus367NL
3de20Montfort – Sint Urbanus367NL
15Buchten – Sint Joseph362
18Wijlre – Sint Maternus362
44Limbricht – Schutterij Sint Salvius362
22Hingen – Schutterij Wilhelmina361
31Klimmen – Sint Sebastianus361
14Mheer – Sint Sebastianus357
29Oirsbeek – Sint Lambertus357
36Grevenbicht – Eendracht357
10Stevensweert – St. Rochus356
19Voerendaal – Sint Sebastianus356
28Obbicht – Sint Willibrordus354
37Ubachsberg – Sint Hubertus352
50Broeksittard – Sint Lambertus352
4Epen – Sint Paulus351
23Sittard – Sint Rosa348
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens348
13Brunssum – Sint Gregorius de Grote347
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis347
34Born – Sint Martinus345
7Sint Joost – Sint Joris344
41Margraten – Sint Sebastianus343
8Doenrade – Sint Michaël342
2Vijlen – Sint Joseph341
39Mechelen – Sint Sebastianus341
17Linne – Sint Martinus338
46Dieteren – Sint Stephanus338
42Spaubeek – Sint Laurentius337
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus335
24Holtum – Sint Martinus333
27Nattenhoven – Sint Hubertus333
3Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus332
1Susteren – Sint Petrus & Paulus330
33Eys – Sint Sebastianus329
43Stein – Sint Joseph326
25Slek-Echt – Sint Antonius324
16Heerlerheide – Sint Sebastiaan314
48Schaesberg – Sint Hubertus311
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele302
21Meerssen – Sint Remigius302
51Vaals – St. Paulus299
54Simpelveld – Sint George299
12Grevenbicht – Heilig Kruis298
9Sint Geertruid – Sint Joseph294
11Sweikhuizen – Sint Joseph293
32Illikhoven – St. Gregorius281
38Puth – Sint Sebastianus281
30Schinnen – Sint Sebastianus278
49Meerssen – Sint Barbara276
Wedstrijd 5A: Beste Vaandeldrager OE
Ere14Mheer – Sint Sebastianus183
1ste4Epen – Sint Paulus176
2de53Strucht – Sint Mauritius175NL
3de29Oirsbeek – Sint Lambertus175NL
4de13Brunssum – Sint Gregorius de Grote174NL
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus174NL
37Ubachsberg – Sint Hubertus174
43Stein – Sint Joseph174
33Eys – Sint Sebastianus173
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis172
2Vijlen – Sint Joseph171
31Klimmen – Sint Sebastianus171
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele170
9Sint Geertruid – Sint Joseph170
18Wijlre – Sint Maternus170
42Spaubeek – Sint Laurentius170
48Schaesberg – Sint Hubertus170
19Voerendaal – Sint Sebastianus169
39Mechelen – Sint Sebastianus169
54Simpelveld – Sint George165
51Vaals – St. Paulus163
16Heerlerheide – Sint Sebastiaan162
52Vaesrade – Sint Martinus162
30Schinnen – Sint Sebastianus161
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens161
41Margraten – Sint Sebastianus156
38Puth – Sint Sebastianus153
Wedstrijd 5B: Beste Vaandeldrager NE
Ere20Montfort – Sint Urbanus181
1ste35Schimmert – Sint Sebastiaan180NL
2de15Buchten – Sint Joseph180NL
3de12Grevenbicht – Heilig Kruis180NL
4de7Sint Joost – Sint Joris179
1Susteren – Sint Petrus & Paulus178
28Obbicht – Sint Willibrordus178
44Limbricht – Schutterij Sint Salvius177
11Sweikhuizen – Sint Joseph176
46Dieteren – Sint Stephanus176
8Doenrade – Sint Michaël175
34Born – Sint Martinus174
22Hingen – Schutterij Wilhelmina173
10Stevensweert – St. Rochus171
17Linne – Sint Martinus171
23Sittard – Sint Rosa171
27Nattenhoven – Sint Hubertus170
24Holtum – Sint Martinus168
36Grevenbicht – Eendracht168
50Broeksittard – Sint Lambertus168
3Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus166
21Meerssen – Sint Remigius166
25Slek-Echt – Sint Antonius166
32Illikhoven – St. Gregorius166
49Meerssen – Sint Barbara156
Wedstrijd 6A: Beste Bordjesdrager OE
Ere53Strucht – Sint Mauritius181
1ste39Mechelen – Sint Sebastianus179NL
2de29Oirsbeek – Sint Lambertus179NL
3de30Schinnen – Sint Sebastianus179NL
4de14Mheer – Sint Sebastianus178NL
19Voerendaal – Sint Sebastianus178
41Margraten – Sint Sebastianus177
54Simpelveld – Sint George176
43Stein – Sint Joseph175
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele172
13Brunssum – Sint Gregorius de Grote172
48Schaesberg – Sint Hubertus172
37Ubachsberg – Sint Hubertus171
42Spaubeek – Sint Laurentius171
52Vaesrade – Sint Martinus171
18Wijlre – Sint Maternus170
33Eys – Sint Sebastianus170
38Puth – Sint Sebastianus169
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens168
51Vaals – St. Paulus168
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus158
Wedstrijd 6b: Beste Bordjesdrager NE
Ere15Buchten – Sint Joseph183
1ste28Obbicht – Sint Willibrordus180
2de49Meerssen – Sint Barbara179NL
3de46Dieteren – Sint Stephanus179NL
4de8Doenrade – Sint Michaël179NL
44Limbricht – Schutterij Sint Salvius178
11Sweikhuizen – Sint Joseph176
20Montfort – Sint Urbanus176
17Linne – Sint Martinus175
22Hingen – Schutterij Wilhelmina174
35Schimmert – Sint Sebastiaan174
21Meerssen – Sint Remigius173
1Susteren – Sint Petrus & Paulus172
23Sittard – Sint Rosa172
32Illikhoven – St. Gregorius171
34Born – Sint Martinus171
7Sint Joost – Sint Joris170
12Grevenbicht – Heilig Kruis170
27Nattenhoven – Sint Hubertus170
36Grevenbicht – Eendracht170
50Broeksittard – Sint Lambertus168
25Slek-Echt – Sint Antonius165
3Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus
10Stevensweert – St. Rochus
24Holtum – Sint Martinus
Wedstrijd 7: Mooiste keizerspaar in Uniform
1ste13Brunssum – Sint Gregorius de Grote560
2de42Spaubeek – Sint Laurentius551
Wedstrijd 8: Mooiste keizerspaar in Jacquet
1ste14Mheer – Sint Sebastianus554
Wedstrijd 9: Mooiste Keizer in Uniform
1ste26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus553
Wedstrijd 10: Mooiste keizer in Jacquet
Geen deelname
Wedstrijd 11: Mooiste Keizerin
1ste13Brunssum – Sint Gregorius de Grote562
2de14Mheer – Sint Sebastianus558NL
3de42Spaubeek – Sint Laurentius558NL
Wedstrijd 12: Mooiste Koningspaar in Uniform
1ste34Born – Sint Martinus557
2de47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens554
3de37Ubachsberg – Sint Hubertus552
4de28Obbicht – Sint Willibrordus550
5de35Schimmert – Sint Sebastiaan549NL
42Spaubeek – Sint Laurentius549NL
23Sittard – Sint Rosa547
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis547
46Dieteren – Sint Stephanus547
8Doenrade – Sint Michaël543
20Montfort – Sint Urbanus543
27Nattenhoven – Sint Hubertus543
32Illikhoven – St. Gregorius543
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele542
29Oirsbeek – Sint Lambertus542
31Klimmen – Sint Sebastianus541
39Mechelen – Sint Sebastianus541
4Epen – Sint Paulus540
10Stevensweert – St. Rochus540
18Wijlre – Sint Maternus540
21Meerssen – Sint Remigius540
11Sweikhuizen – Sint Joseph539
15Buchten – Sint Joseph539
19Voerendaal – Sint Sebastianus539
22Hingen – Schutterij Wilhelmina539
49Meerssen – Sint Barbara539
1Susteren – Sint Petrus & Paulus538
38Puth – Sint Sebastianus538
17Linne – Sint Martinus537
2Vijlen – Sint Joseph535
7Sint Joost – Sint Joris535
43Stein – Sint Joseph535
Wedstrijd 13: Mooiste koningspaar in Jacquet
1ste44Limbricht – Schutterij Sint Salvius569
2de (NB)30Schinnen – Sint Sebastianus556
53Strucht – Sint Mauritius551
41Margraten – Sint Sebastianus550
25Slek-Echt – Sint Antonius544
12Grevenbicht – Heilig Kruis539
Wedstrijd 14: Mooiste koning in Unifom
1ste24Holtum – Sint Martinus548
Wedstrijd 15: Mooiste koning in Jacquet
1ste (NB)26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus550
Wedstrijd 16: Mooiste koningin
1ste34Born – Sint Martinus565
2de44Limbricht – Schutterij Sint Salvius563
3de49Meerssen – Sint Barbara560
4de53Strucht – Sint Mauritius558
5de37Ubachsberg – Sint Hubertus556
38Puth – Sint Sebastianus555
28Obbicht – Sint Willibrordus554
35Schimmert – Sint Sebastiaan554
36Grevenbicht – Eendracht553
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis553
8Doenrade – Sint Michaël552
23Sittard – Sint Rosa552
43Stein – Sint Joseph552
4Epen – Sint Paulus551
25Slek-Echt – Sint Antonius551
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens551
15Buchten – Sint Joseph550
29Oirsbeek – Sint Lambertus550
41Margraten – Sint Sebastianus550
6Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele549
27Nattenhoven – Sint Hubertus549
22Hingen – Schutterij Wilhelmina548
30Schinnen – Sint Sebastianus548
46Dieteren – Sint Stephanus548
42Spaubeek – Sint Laurentius547
39Mechelen – Sint Sebastianus546
21Meerssen – Sint Remigius545
33Eys – Sint Sebastianus545
18Wijlre – Sint Maternus544
32Illikhoven – St. Gregorius543
2Vijlen – Sint Joseph542
10Stevensweert – St. Rochus541
12Grevenbicht – Heilig Kruis540
19Voerendaal – Sint Sebastianus540
17Linne – Sint Martinus539
7Sint Joost – Sint Joris538
20Montfort – Sint Urbanus537
1Susteren – Sint Petrus & Paulus535
11Sweikhuizen – Sint Joseph535
31Klimmen – Sint Sebastianus525
Wedstrijd 17: Mooiste generaal
1ste8Doenrade – Sint Michaël539NL
2de2Vijlen – Sint Joseph539NL
20Montfort – Sint Urbanus535
18Wijlre – Sint Maternus532
47Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens530
36Grevenbicht – Eendracht526
45Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis524
Wedstrijd 18: Modelste generaal
1ste (NB)37Ubachsberg – Sint Hubertus542
19Voerendaal – Sint Sebastianus528
41Margraten – Sint Sebastianus520
Wedstrijd 19: Beste Bielemangroep
1ste37Ubachsberg – Sint Hubertus550
31Klimmen – Sint Sebastianus547
44Limbricht – Schutterij Sint Salvius546
19Voerendaal – Sint Sebastianus537
33Eys – Sint Sebastianus536
Wedstrijd 19A: Beste Bieleman
1ste (NB)12Grevenbicht – Heilig Kruis543
46Dieteren – Sint Stephanus536
25Slek-Echt – Sint Antonius531
Wedstrijd 20: Beste Sappeursgroep
1ste21Meerssen – Sint Remigius539
Wedstrijd 21: Beste Marketentstersgroep
1ste29Oirsbeek – Sint Lambertus561
2de37Ubachsberg – Sint Hubertus553
3de44Limbricht – Schutterij Sint Salvius552
4de20Montfort – Sint Urbanus547
5de33Eys – Sint Sebastianus538
21Meerssen – Sint Remigius536
35Schimmert – Sint Sebastiaan532
39Mechelen – Sint Sebastianus532
41Margraten – Sint Sebastianus531
46Dieteren – Sint Stephanus530
14Mheer – Sint Sebastianus529
26Geleen – HH. Marcellinus & Petrus526
42Spaubeek – Sint Laurentius526
1Susteren – Sint Petrus & Paulus523
2Vijlen – Sint Joseph523
12Grevenbicht – Heilig Kruis523
4Epen – Sint Paulus522
13Brunssum – Sint Gregorius de Grote518
28Obbicht – Sint Willibrordus517
10Stevensweert – St. Rochus516
38Puth – Sint Sebastianus497
Wedstrijd 70: Beste hospitaalsoldaat
1ste (NB)37Ubachsberg – Sint Hubertus352
Jeugd: Beste marketentster
1ste (NB)8Doenrade – Sint MichaëlEvi Stassen360
52St. Martinis VaesradeSandy Tulp356
12Grevenbicht – Heilig KruisSophie Werdekker354
Jeugd: Beste bielemannengroep
1ste (NB)20Montfort – Sint Urbanus368
Jeugd: Beste bieleman
1ste (NB)46Dieteren – Sint StephanusSeppe Kauwenberg358
Wedstrijd 22: Oude Exercitie
1steWijlre1648
2de (NB)Oirsbeek1586
Epen1539
Voerendaal1534
Klimmen1527
Spaubeek1414
Wedstrijd 23: Nieuwe Excercitie
1steBuchten3605
2de (NB)Susteren3598
Limbricht3583
Montfort3563
Obbicht3548
Schimmert3481
Wedstrijd 24: Beste Linker Guide OE
1steOirsbeek165
2e (NB)Voerendaal163
Wijlre162
Klimmen161
Epen161
Spaubeek156
Wedstrijd 25: Beste Rechter Guide OE
1steWijlre166
2de (NB)Klimmen164
Oirsbeek163
Voerendaal162
Epen156
Spaubeek151
Wedstrijd 26: Beste Commandant OE
1steWijlre662
2de (NB)Oirsbeek630
Klimmen627
Voerendaal610
Epen608
Spaubeek444
Wedstrijd 27: Commandant Nieuwe exercitie
1steBuchten555
2de (NB)Susteren555
Limbricht544
Montfort531
Obbicht490
Schimmert471
Klaroenkorpsen 4de divisie
1ste20St. Urbanus Montfort83,4
14St. Sebastianus Mheer82,5
Klaroenkorpsen 3de divisie
1ste33St. Sebastianus Eys84,5
4St. Paulus Epen83,1
19St. Sebastianus Voerendaal82,0
26St. Marcellinus & Petrus Geleen81,3
Klaroenkorpsen 2de divisie
1ste2St. Joseph Vijlen84,0
2de NB52St. Martinis Vaesrade83,6
18St. Maternus Wijlre83,3
41St. Sebastianus Margraten83,1
39St. Sebastianus Mechelen82,9
53St. Mauritius Strucht82,9
Klaroenkorpsen 1ste divisie
1ste31St. Sebastianus Klimmen87,0
2de44St. Salvius Limbricht86,4
37St. Hubertus Ubachsberg85,0
35St. Sebastiaan Schimmert83,0
29St. Lambertus Oirsbeek83,0
42St. Laurentius Spaubeek81,0
Fluit en Tamboerkorps 3de divisie
1ste (NB)28St. Willibrordus Obbicht82,6
Tamboerkorps 2de divisie
1ste50Sint Lambertus Broeksittard87,9
3Sint Sebastianus Heerlen83,5
Tamboerkorps 3de divisie
1ste (NB)43St. Joseph Stein84,8
Tamboerkorps 4de divisie
1ste (NB)34St. Martinus Born83
Tamboer Majoor 4de divisie
1ste14St. Sebastianus Mheer86,5
20St. Urbanus Montfort84,7
34St. Martinus Born81,9
Tamboer Majoor 3de divisie
1ste28St. Willibrordus Obbicht83,4
2de43St. Joseph Stein82,6
4St. Paulus Epen82,1
19St. Sebastianus Voerendaal80,0
26St. Marcellinus & Petrus Geleen80,0
33St. Sebastianus Eys78,3
Tamboer Majoor 2de divisie
1ste50Sint Lambertus Broeksittard88,0
2de52St. Martinis Vaesrade85,9
2St. Joseph Vijlen85,0
39St. Sebastianus Mechelen85,0
53St. Mauritius Strucht85,0
18St. Maternus Wijlre84,5
41St. Sebastianus Margraten83,8
3Sint Sebastianus Heerlen83,4
Tamboer Majoor 1ste divisie
1ste31St. Sebastianus Klimmen90,0
2de42St. Laurentius Spaubeek89,2
44St. Salvius Limbricht88,4
29St. Lambertus Oirsbeek87,8
37St. Hubertus Ubachsberg84,7
35St. Sebastiaan Schimmert83,2
Jeugd-divisie slagwerk
1ste50Sint Lambertus BroeksittardBrandon Aretz88
2de44St. Salvius LimbrichtFinn Schaeks87,2
3de35Sint Sebastianus SchimmertKay Menten86,5
4de41Sint Sebastianus MargratenSepp Brull86,5
5de35Sint Sebastiaan SchimmertRuben Provaas86,4
52Sint Martinus VaesradeJens Verkissen85,5
41Sint Sebastianus MargratenThijs Vanvinkenroye85,1
1Sint Petrus & Paulus SusterenDylan Rütten85
44St. Salvius LimbrichtBjarne Diederen84,7
2Sint Joseph VijlenDaan Pieters84,6
45Sint Gertrudis AmstenradeRandy Joosten84,6
41Sint Sebastianus MargratenJulian Pin84,5
31Sint Sebasianus KlimmenLevi Beijnsberger84,3
2Sint Joseph VijlenKiana Van Wezel84,2
41Sint Sebastianus MargratenMilan Onnou84
35Sint Sebastiaan SchimmertJoes Frusch84
19Sint Sebastianus VoerendaalDamian Meijs83,7
35Sint Sebastiaan SchimmertLen Provaas83,4
44St. Salvius LimbrichtVik Lebens82,8
19Sint Sebastianus VoerendaalAnya Schielke82,8
18Sint Maternus WijlreStan Eijkenboom82,7
5ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste43Sint Joseph SteinYoeri Schoens85,9
2de47Sint Johannes & Clemens MerkelbeekDylano Driessens85,5
14Sint Sebastianus MheerJonathan Van Dijk85,4
33Sint Sebastianus EysMilan Verpoort85
47Sint Johannes & Clemens MerkelbeekDanique Lemans84,5
44St. Salvius LimbrichtLoeka Diederen84,1
28Sint Willibrordus ObbichtYorn Maassen78,8
4ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste41Sint Sebastianus MargratenSascha Onnou85
43Sint Joseph SteinMicha Vaassen84,4
41Sint Sebastianus MargratenChiem Duijkers83,5
31Sint Sebasianus KlimmenDylana Franssen80
3ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste (NB)3Sint Sebastianus HeerlenJorg Smit84,1
2ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste3Sint Sebastianus HeerlenRick Camps85,5
43Sint Joseph SteinHebe Coox84,8
52Sint Martinus VaesradeRobin Verkissen84,5
1ˢᵗᵉ divisie slagwerk
1ste34Sint Martinus BornBram Deuss85,3
Jeugd-divisie blaasinstrumenten
1ste19Sint Sebastianus VoerendaalDaan Eussen85,6
2de (NB)18Sint Maternus WijlreJoep Mullenders85
45Sint Gertrudis AmstenradeTuur Kan, van84,6
21Sint Remigius MeerssenIsa Hollands84,3
44St. Salvius LimbrichtSanne Cremers83,5
35Sint Sebastiaan SchimmertJarno Meertens83,4
5ᵈᵉ divisie blaasinstrumenten
1ste (NB)44St. Salvius LimbrichtMarit Hermans85
33Sint Sebastianus EysJuliëtte Lahaije82,5
1ˢᵗᵉ divisie blaasinstrumenten
1ste (NB)54St. George SimpelveldEsther Scheren98,2
Jeugd-divisie fluitinstrumenten
1ste8Sint Michaël DoenradeEline Marissen85,9
22Wilhelmina HingenNadine Aben85,2
5ᵈᵉ divisie fluitinstrumenten
1ste7Sint Joris Sint JoostMara Kosters85
22Wilhelmina HingenKyra Vrenken83,7
22Wilhelmina HingenIsa Meuwissen83,5
4ᵈᵉ divisie fluitinstrumenten
1ste28Sint Willibrordus ObbichtMarike de Jong86,3
28Sint Willibrordus ObbichtJan de Jong84,6
3ᵈᵉ divisie fluitinstrumenten
1ste1Sint Petrus & Paulus SusterenRoselien Craenen84,8
22Wilhelmina HingenJesse Meuwissen84,7
Schietuitslagen
1steStrucht
2deOirsbeek
3deStevensweert
4deSusteren
5deSpaubeek
6deMontfort
7deEendracht Grevenbicht
8deNattenhoven
Alle vermelde prijzen zijn tot 1 augustus 2018 onder voorbehoud van wijzigingen